ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-29

Calls for Creative Works

Calls for projects, works, participation, engagement, etc.
รวบรวมข่าวสาร คำเชิญชวนให้เข้าร่วม ส่งโครงการ ส่งผลงาน เข้าร่วม

  • FWD CALLS — Film, Video, New Media ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และ สื่อนฤมิต
  • atCalss (old one) — Fine Arts, New Media Arts and Theory วิจิตรศิลป์ ศิลปะและทฤษฎีสื่อนฤมิต

technorati tags: , , , ,

No comments: