ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-29

Master in Interface Culture

หลักสูตรน่าสนใจมั๊ย? ปริญญาโท ที่ออสเตรีย :)
Master in Interface Culture
Institute of Media Design, Kunstuniversität Linz, Austria

programme structure

The two-year graduate programme Interface Cultures provides insight into the artistic/scientific treatment and development of interactive media. In particular, the programme focuses on the development of human-machine, human-human and machine-machine interaction and their application in art, research, design, industry and entertainment.

the programme

The programme investigates and provides training in the following activities: software and hardware design for intuitive and wireless interfaces, multimodal interaction, tangible interfaces, auditory interfaces, ubiquitous computing, mobile art, web-based interaction, social interaction, MR, VR and intelligent environments, interactive games and robotic interfaces. The programme also delivers in-depth knowledge on artistic/scientific theory and publication strategies, allowing graduates to become active developers and researchers of new interface designs.

technorati tags: , ,

No comments: