ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-09-01

Thai full-text search in MySQL - Draft Propsal

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) กำลังจะให้ทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการค้นหาข้อความภาษาไทย (Thai full-text search) ในระบบฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส MySQL โดยมีงบประมาณ 200,000 บาท

โดยตอนนี้ มีร่างข้อเสนอสำหรับโครงการแล้ว และคณะทำงานเห็นว่า น่าจะรับฟังความเห็นของสาธารณะเสียหน่อย เกี่ยวกับร่างข้อเสนอนี้

ใครสนใจ ก็ลองอ่านดู แล้วแสดงความคิดเห็นกันได้ที่เว็บบอร์ด LTN ห้อง General ที่กระทู้นี้ครับ — ขอบคุณครับ :)

1 comment:

bact' said...

MySQL 5.1 allows us to use a customized full-text parser.

MySQL Thai full-text parser plug-in idea
http://bact.blogspot.com/2008/02/mysql-thai-full-text-parser-plug-in.html