ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-09-03

OpenOffice.org goes for LGPL only, retiring SISSL

โครงการ OpenOffice.org ประกาศเลิกใช้สัญญาอนุญาตแบบ SISSL และจะใช้ LGPL เพียงอย่างเดียว

ก่อนหน้านี้คือ ให้เลือกได้ ว่าจะใช้แบบไหน แล้วแต่คนเอาไปใช้จะเห็นเหมาะสม แต่นับจากตั้งแต่วันที่ 2 กันยาที่ผ่านมา สัญญาอนุญาตแบบเดียวที่ใช้ได้คือ LGPL

ประกาศนี้ เป็นไปตามข้อแนะนำของ Open Source Initiative ที่ต้องการลดจำนวนสัญญาอนุญาตโอเพนซอร์สลง เพื่อลดความสับสนของผู้ใช้/ผู้พัฒนา

OOo License Simplification FAQ

No comments: