ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-03-13

ChuPitchTV #7 - road to the coup ?

ชู-พิด ตอน 7: “เดินหน้าสู่รัฐประหาร”

หรือดูบน Google Video (น่าจะเร็วกว่า ถ้าอยู่เมืองนอก)

เดี๋ยวนี้มี embed tag ให้เอามาแปะบล็อกได้แล้ว

technorati tags: , ,

No comments: