ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-03-11

How to install ANYTHING in Ubuntu

in apt or not in apt is not a question.

How to install ANYTHING in Ubuntu — from Synaptic to .deb, apt-get to alien, desktop theme to .exe, and more!

technorati tags: ,

2 comments:

Anonymous said...

มีประโยชน์มากครับ
เข้าใจง่ายดี

Anonymous said...

กำลังอยากได้พอดีเลย แต่ว่า ... ยังลง Ubuntu มะเปงเยยหงะ