ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-04-26

disposable e-mail address

เอาไว้ใช้สมัครบริการต่าง ๆ ได้ ถ้าไม่อยากใช้อีเมลที่ปกติใช้อยู่ (กลัวสแปม, ระวังความเป็นส่วนตัว, ไม่อยากเปิดเผยตัว, ไม่แน่ใจความปลอดภัยของเว็บ ฯลฯ)

ที่อยู่อีเมลใช้แล้วทิ้ง (Disposable e-mail addressing) หรือ DEA หมายถึงบริการทางเลือกสำหรับแบ่งปันและจัดการที่อยู่อีเมล. DEA มีจุดประสงค์เพื่อสร้างที่อยู่ติดต่อใหม่ที่ไม่ซ้ำกับใคร เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับ. โดยที่หากในเวลาต่อมา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำที่อยู่อีเมลนี้ไปใช้ในทางอันตรายหรือก่อกวน, เจ้าของที่อยู่ดังกล่าว ก็สามารถยกเลิก ("ทิ้ง") ที่อยูนั้นได้อย่างง่ายดาย โดยไม่กระทับกับที่อยู่ติดต่ออื่น ๆ ตัวอย่างของที่อยู่ใช้แล้วทิ้ง เช่น ContactName@YourName.Provider.com

ประโยชน์ของที่อยู่อีเมลใช้แล้วทิ้ง เช่น สำหรับใช้กันสแปม

รายชื่อผู้ให้บริการที่อยู่อีเมลใช้แล้วทิ้ง (dmoz)

Handbook for Bloggers and Cyber-dissidents (ฉบับภาษาไทย)

[ผ่าน anon.hui]

technorati tags:

No comments: