ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-04-25

Our Beloved Nurses

อูย.. เสียว...

กรณี “อ่อยฉันแล้วเธอจะรู้สึก” กองเลินเล่อหวั่นถูกอุทธรณ์ทำงานอย่างหละหลวม

[ผ่าน คนป่วย - ก็เรื่องพยาบาลจะผ่านใครได้ล่ะ? :P]

technorati tags:

1 comment:

Unknown said...

หนังแผ่นเหรอท่าน ชักอยากดูตะหงิดตะหงิด :P