ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-04

FreeCulture.org

FreeCulture.org — an international student movement for free culture การเคลื่อนไหวของนักศึกษานานาชาติเพื่อวัฒนธรรมเสรี

Free Culture Manifesto แถลงการณ์วัฒนธรรมเสรี

technorati tags:

No comments: