ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-04

Thai GATE

Thai GATE — General Architecture for Text Engineering, Thai users group
http://groups.google.com/group/thaigate
กลุ่มผู้ใช้ GATE ชาวไทย ตั้งแล้ว โดย วีร์ :P

เชิญถกเรื่องการใช้การพัฒนาเกทกันได้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาไทย :)

และเราจะขอ มั่ว เรียกผู้ใช้เกทชาวไทยว่า “Siamigaters” สยามิเกเตอร์ ..เป็นไอ้โขงกันไปเลย :P

technorati tags: ,

No comments: