ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-16

fesThere

17-18 พ.ย. Indy Festival มหกรรมสื่อทางเลือก “ความสุขที่อิสระ”
13:00-22:00 น. ลานลั่นทม หอศิลปฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.นิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่

18-19 พ.ย. Bangkok City Music Fest 2006
ตั้งแต่ 18:00 น. อุทยานเบญจสิริ ข้าง ๆ เอ็มโพเรียม ถ.สุขุมวิท กรุงเทพ
คนพอมีอายุไปวันเสาร์ วัยรุ่นระยะสุดท้ายไปวันอาทิตย์ โมเดิร์นด็อกมาด้วย

(คนเขียนอยากไปวันศุกร์)

tags: | |

5 comments:

Niw Wong said...

อยากไปวันศุกร์ แสดงว่าเป็นผู้มีอายุ ระยะสุดท้ายเหรอ :p

Anonymous said...

Do you mean Saturday? I opened that website and saw only 2 days, Sat and Sun.

Wow, how well they categorized the program, young one and old one 555.

Sat program is more interesting for me too :-p

Anonymous said...

วันศุกร์หมายถึงอยากไปเชียงใหม่ไง
แต่จริงๆ คงไม่ได้อยากไปดูเท่ากับไปทำอย่างอื่นล่ะม้างง :P

Anonymous said...

Ah! that's my idiot... I didn't see the date of prior event.

bact' said...

ตกลงไปวันศุกร์กะวันอาทิตย์