ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-05-08

U of Toronto Citizen Lab

3 Toronto geeks develop anti-censorship software

Citizen Lab

The Citizen Lab is an interdisciplinary laboratory based at the Munk Centre for International Studies at the University of Toronto, Canada focusing on advanced research and development at the intersection of digital media and world civic politics.

via Slashdot - Tearing Down China's Great Firewall

tags:

No comments: