ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-03-07

Visual Interactive Syntax Learning

VISL - Visual Interactive Syntax Learning, web-based tools for .. Constraint Grammar, Machine Translation, Question Answering, Corpus Linguistics, Treebanks, also grammar learning/teaching.

a preojct by Institute of Language and Communication, University of Southern Denmark

No comments: