ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-03-08

Even Search Engine DO Politics

Kosmix is a topic-specific search engine, that gives you results in a particular viewpoint of your choice.

Search for "global warming" in Politics, it will give you views of Libertarian, Liberal, and Conservative.

The same goes for other two topics, Health (basic info, alternative medicine, diet & nutrition, etc.) and Travel (hotels, travels guides, museums, etc.).

น่าจะมีรุ่นภาษาไทย หัวข้อการเมือง — เลือกมุมมอง เชียร์ทักษิณ เชียร์ฝ่ายค้าน เชียร์พันธมิตร เชียร์ม็อบ ฯลฯ :P

No comments: