ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-03-07

Di;s c.on n/ect - ed.

FYI, I had lost my Inernet connection at home since yesterday's evening.

May be forgot to pay the bill .. bah - -"

Anyway, it's not bad at all. At least my room was tidied up last night, hee hee. Internet sucks all your time, you know. ... To be very optimistic, if it's still off this evening, tomorrow I'll have tons of fresh clothes.

1 comment:

bact' said...

I'm ON again.

Without doing anything .. just only waiting for one day - -"