ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-01-26

Sun Opens Access To 1,600 Patents

ซัน ไมโครซิสเต็มส์ เปิดให้นักพัฒนา FOSS ใช้สิทธิบัตรของตน จำนวน 1,617 ชิ้น โดยทั้งหมดเป็นสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ OpenSolaris

ต่อจาก ไอบีเอ็ม ก็เป็น ซัน รายต่อไปที่จะเปิดสิทธิบัตรของตัวเอง (จะบางส่วน จะมีเงื่อนไขยังไงก็เถอะ) จะเป็นใคร? ออราเคิล? เอชพี?

No comments: