ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-01-30

ลง firmware ใหม่ บน iPod เพื่อให้แสดงภาษาไทยได้

จากบล็อกของคุณ pubble ครับ

ไม่มี iPod กะเค้าหรอก จริงๆ เล็ง iRiver เอาไว้ แต่ยังไม่มีตังค์
ถ้ามีใครทำให้ iRiver แสดงภาษาไทยได้ก็ดีสิ
(รอใช้ยี่ห้อ ธานินทร์ อยู่)

1 comment:

Gowza said...

iRiver can read thai as well :D, but not as good as iPod .-"-

iRiver comes with all the accessories that if you're using iPod you would have to pay (expensively), but it's size is double the iPod (a.k.a. as big as a brick). -"-