ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-01-31

Thai-enabled firmware for iPod mini

โดยคุณ error, เอา firmware ของคุณ pubble มาแก้ไข ให้ใช้กับ iPod mini ที่ใช้ firmware ที่ขึ้นต้นด้วย m91 ได้

รายละเอียด

No comments: