ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-11

Spread Firefox by SMS

As I would like to thanks the Firefox team, as well as the Mozilla Foundation as a whole, in someway for a while -- but yet didn't materialised it until yesterday.

So, today's morning (well, not a very morning .. almost 14:00), I sent about 20 text messages to the people I know + I have their mobile number (most of them are Thai students in Edinburgh). The message is a Firefox advert "Safer, Faster Web browsing ..." along with http://GetFirefox.com url.

Hope it helps.

P.S. This is also another way to use up all my 120 SMS/month quota -_-" If you have some spare SMS quota, try spread the Firefox word this way. Simply better than pay it every month for nothing.

No comments: