ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-10

Firefox Start

หน้าเริ่มต้นของ Firefox โดย Google

3 comments:

Gowza said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Gowza said...

Are you talking about http://www.google.com/firefox, bact'?

bact' said...

สงสัยลิงก์ฺจะไม่ชัดเจน เดี๋ยวทำเพิ่มให้ใหม่