ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-11

SIIT Reunion Party 2004

Alumni of Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University, Thailand. -- All batches are welcome!

date: Saturday 13 Nov 2004 (This coming Saturday!)
time: 18:00 til late
venue: River Terrace Cafe, Rama 7 Bridge

More info + map, click si.

Spread the news, tell your friends, call your p' p', text your nong nong. Buffet and Karaoke party is coming to town :)

ENJOY.

No comments: