ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-11

เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน

เก็บลิงก์ไว้ก่อน เดี๋ยวมาอ่าน
(หวังว่าคงยังไม่ตายไปซะก่อน)

No comments: