ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-10

Clusty Toolbar for Firefox 1.0

"Group, not list."

A Firefox plug-in from Vivisimo.

Besides search and cluster functionalities, it also bring you a definition of a word in the web page (from Wikipedia or dictionary).

Btw, Mozilla Firefox 1.0 is out now.

ไฟร์ฟ็อกซ์ 1.0 ออกแล้วนะ

No comments: