ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-30

Urban life

Just realized that I'm a kind of urban-people indeed. Eventhough I really love to have a long weekend uphills or in isolated isle far away from time to time, with my close friends. But the busy dizzy city life is just what and where I belong. Crowded people on the streets of Siam Square and Khaosan road, food stalls on sideways of Yaowarat and Hua Hin market, a packed of party-goers along Sukhumwit roads, and of course, those Scotmans singing out loud at 3am, just everywhere on the way leaving pubs to their home. -- All of these make me feels I'm part of something, and that thing would not fall apart just only because I'm away somewhere. These two feelings, together, is good and I love it. Urban life, lover boy. We move in space with minimum waste and maximum joy. City lights and business nights. When you require streetcar desire for higher heights. (adapted from Sade's Smooth Operator)

No comments: