ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-12-17

Understanding Language Understanding

ชอบชื่อหนังสือเล่มนี้จริง ๆ - -"

Understanding Language Understanding: Computational Models of Reading
Ashwin Ram and Kenneth Moorman (Ed.)
MIT Press, Cambridge, MA, 1999.
ISBN 0-262-18192-4 | Google Book Search

technorati tags: , , ,

No comments: