ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-12-09

STOP NLA - enough is enough

12 ธันวา ชุมนุมหน้าสภา ปิด สนช.

กป.อพช. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และ องค์กรภาคประชาชนทุกเครือข่าย
รวมพลังกัน
ปิดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เนื่องจากสนช.กำลังเร่งรีบออกกฎหมายหลายฉบับที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
เช่น พรบ.ความมั่นคงฯ โดยขาดความชอบธรรมอย่างยิ่งที่จะพิจารณาในช่วงการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร แสดงถึงการทิ้งทวนของอำนาจเผด็จการต่อประชาชนทั้งประเทศ

7:00 น. พุธที่ 12 ธ.ค.
พบกันหน้ารัฐสภา
เพื่อปิดสภาโดยสันติวิธี

เข้าชื่อให้สนช.หยุดออกกฎหมาย [pdf - petition]

technorati tags: , ,

1 comment:

fatro said...

ทำไมเขาถึงทำป้ายเป็นภาษาอังกฤษหว่า ผมว่า "พอคือพอ" มีพลังกว่านะ ว่าไหม