ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-12-09

Ruby/Rails update

Creating a Ruby Weblog in 10 Minutes - ใช้ NetBeans 6.0 สร้างเว็บล็อกด้วย Ruby on Rails ใน 10 นาที

Rails 2.0 ออกแล้ว - RESTful, template engine ใหม่, API authentication over (HTTP) SSL, simple query cache, เร็วขึ้นประมาณ 50-100%, syntax ใหม่ของ migration ที่สั้นลงมาก, ฯลฯ

Rubinius - VM สำหรับภาษา Ruby, ใช้สถาปัตยกรรมแนว Smalltalk-80 เขียนด้วย C - ใช้กับ Rails ได้

แถม: Java SE 6 Update N Early Access - Java SE 6 ตัวใหม่ (หรือที่เคยรู้จักในชื่อ “Consumer JRE”) - ปรับปรุงการติดตั้งและอัพเดท, ลงเฉพาะเท่าที่ใช้ ลงเฉพาะ kernel ก่อน ที่เหลือค่อยโหลดตามมา, ใช้ hardware acceleration ได้, โหลดเร็วขึ้น, L&lF (สกิน) ตัวใหม่ชื่อ Nimbus

technorati tags: , ,

No comments: