ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-11-18

Voters' Handbook

“ การเมืองไทยควรเป็นเรื่องของนโยบายและโครงการ มากกว่าเรื่องพูดไพเราะไม่ไพเราะ สุภาพไม่สุภาพ คุณธรรมหรือไม่คุณธรรม ”

ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข: จะเลือกนโยบาย หรือจะพิจารณาจากรสนิยม

พลิก คู่มือเลือกตั้ง รวมนโยบาย 12 พรรคการเมือง

งานเสวนาที่เกี่ยวข้องช่วงนี้ 2 งาน ที่เศรษฐศาสตร์ มธ.

  • 23 พ.ย. 13:00 - ตลาดนัดนโยบาย “เวทีติดดาวนโยบายเศรษฐกิจพรรคการเมือง”
  • 26 พ.ย. ทั้งวัน - เสวนาวิชาการ “ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ: โจทย์สำหรับรัฐและชุมชน”

ดูรายละเอียดที่ http://econ.tu.ac.th/seminar/

technorati tags: , ,

2 comments:

tee said...

คุณธรรมสำคัญน้อยกว่าเหรอ ?

bact' said...

ผมตีความว่า

คุณธรรม คือสิ่งพึงประสงค์

แต่สำหรับการบ้านการเมือง ที่ไม่ใช่เรื่องของคน ๆ เดียวแล้ว
ระบบที่ดี ย่อมสำคัญกว่า คนดี

แนวคิดเรื่อง checking and balancing ระบบตรวจสอบและคัดคาน ก็น่าจะอยู่พื้นฐานนี้ คือเน้นสร้างระบบที่ดี ที่สนับสนุนคนดี และลงโทษคนไม่ดี

ผมไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องแย้งกัน หากแต่เสริมกัน (โดยให้ความสำคัญกับ ระบบ ก่อน คน)