ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-10-07

Economic Lecture Series #1

ซีรี่ส์บรรยายเศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 1:
“การปฏิรูปการเมืองไทย: บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์สถาบัน”

โดย อ.ปกป้อง จันวิทย์ (อาจารย์เศรษฐศาสตร์ มธ.)
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร (อาจารย์เศรษฐศาสตร์ มธ.)

จันทร์ 8 ตุลาคม 2550
14:00 น.
ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หมายเหตุ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่ศูนย์รังสิต ร่วมกันจัด Economic Lecture Series เป็นประจำทุกเดือนในช่วงเปิดภาคการศึกษา


ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2550 หนังสือรวมบทความสัมมนาที่แจกในงาน และไฟล์เสียง ได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/seminar

ไฟล์หนังสือรวมบทความทั้งเล่ม (แยก 4 ส่วน):
ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3, ส่วนที่ 4

wp: institutional economics

technorati tags: , , , ,

No comments: