ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-24

your children will be next... :p

Wordpress.com ถูกปิดกั้น[โดยไอเอสพี] (ดู ปกป้อง.คอม, iTeau)

ตามด้วย

GotoKnow ถูกปิดกั้น[โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ] (ดู จันทวรรณ, และกรณีก่อนหน้านี้)

ตามด้วย

(ใครจะเป็นรายต่อไป ?)

ลงชื่อสนับสนุน
คำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ให้รัฐยุติการปิดกั้นเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต

FACT เสนอ “เสรีภาพพลเมือง” ในรัฐธรรมนูญ

technorati tags: ,

No comments: