ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-24

Look back and forward TCDC

ข่าวคราวเกี่ยวกับ สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ ทีซีดีซี นั่นเอง

และตอนนี้ มีงานนิทรรศการใหม่มาแล้ว ไปดูกันได้ (ชั้น 6 เอ็มโพเรียม)

นิทรรศการ ออก... แบบ... ไทย ห้าทศวรรษการออกแบบสมัยใหม่ของไทย

technorati tags: , ,

No comments: