ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-28

Tea Bag Reinvented

น่าอร่อยมาก ๆ Ineeka Tea

ถุงชาออกแบบให้มี ‘แขน’กระดาษ สองข้าง กางออกมาเกี่ยวกับขอบถ้วยได้ ทำให้ใบชาคลายตัวได้ดีกว่าแบบถุงในปัจจุบัน - ดูรูป

[ผ่าน digg]

technorati tags: ,

3 comments:

fat dog father said...

ใช้กระชอนไม่ดีกว่าเหรอ ใช้ได้นานเป็นสิบปี

bact' said...

จริง

แต่พวกชาถุง ก็พกพาได้ + ไม่ต้องเก็บคืน (สร้างขยะดี)

Diana Coronado said...

Really nice blog, i hope mine likes you too
I'll wait for some opinions of what you like or what do you think.