ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-29

STOP Internet Censorship

หยุดเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต! (ซะที)

ร่วมลงชื่อที่ คณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (AHRC)

http://thailand.ahrchk.net/fact_petition/

ใครที่เคยลงชื่อที่ FACThai.wordpress.com ไปแล้ว สามารถลงชื่อที่AHRC ได้อีกทีนะครับ :)

technorati tags: , ,

No comments: