ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-31

Stories from somebody else's sidewalk

กลับมากรุงเทพใหม่ ๆ เดินเยอะมาก, มาพักหลัง ๆ นี้ เริ่มน้อยลง

ควรจะกลับมาเดินใหม่ได้อีกแล้ว คิดถึง

เดินไปเรื่อย
บล็อกเรื่องเล่าจากริมทาง เดิน กิน คุย คิด เขียน

ไป(อ่าน)เป็นเพื่อนร่วมทางกันได้ :)

...อยากจะร่วมเดินที่ฝั่งตะวันตก

technorati tags:

1 comment:

walkonthesideway said...

ทุก 60 นาที ก็ครบ 1 ชั่วโมง
ทุก 24 ชั่วโมงก็ครบ 1 วัน
ทุก 1 วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น 1 ครั้ง และตก 1 ครั้ง
ดวงอาทิตย์ขึ้นฝั่งตะวันออก
ดวงอาทิตย์ตกฝั่งตะวันตก
ทุกๆ วันยังคงเดินไปเรื่อยจากฝั่งตะวันออกถึงตะวันตก