ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-31

Soi Music

อ่านผ่าน ๆ จาก art4d เล่มล่า

คำไทย “ซอย” ในความหมายที่คนญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งรับรู้ตีความ อาจหมายถึง ทางแยก ทางที่ไม่ใช่ทางหลัก ในแง่ของวัฒนธรรม - อาจจะพูดได้ว่า “ซอย” ก็คือวัฒนธรรมย่อยนั่นเอง
“ซอย” ยังมีความหมายมากกว่า ทาง ธรรมดา ๆ, มันมีความรู้สึกใกล้ชิดเป็นชุมชนมากกว่า - “คนซอยเดียวกัน”

จำได้ว่า Soi นี่ เคยมีจัดงานแถวคอกวัวด้วย ไม่เคยไปร่วมเลย :(

ซอยนี้ ไม่มีสุด :)

technorati tags: ,

No comments: