ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-27

rules

ถ้า - กฎเยอะซับซ้อน สะท้อน ความไร้ระเบียบ

แล้ว - ศาสนาประจำชาติในกฎหมาย สะท้อน ความไร้ศาสนา ?


ข้อเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องบางส่วน จาก ไทยพูด.คอม:

หมวดที่ 3 ควรเปลี่ยนชื่อหมวด จาก ‘สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย เป็น ‘สิทธิและเสรีภาพของประชาชน

มาตรา 28 วรรคแรกที่ว่า

“บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและ เสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

เสนอให้ตัดเรื่อง ‘ศีลธรรมอันดีงาม’ ออก และควรเพิ่มประโยค ให้เป็น

“บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและ เสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดว่าอะไรคือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ไม่ว่าจะผ่านหน่วยงานของรัฐหรือกลไกอื่นๆ

มาตรา 38 วรรคหนึ่ง ที่ระบุว่า

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกาย ของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการ ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความ สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

เสนอว่า ควรตัดประโยคเรื่องหน้าที่พลเมืองหรือความสงบเรียบร้อย/ศีลธรรมฯลฯ และเพิ่มความดังนี้

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกาย ของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการ ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความ สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดรูปแบบความเชื่อเรื่องศาสนาแต่อย่างใด และพลเมืองทุกเพศควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในการปฏิบัติศาสนา

technorati tags: , ,

4 comments:

Anonymous said...

ถ้ามีคนตั้ง ลัทธิแปลกๆขึ้นมา โดยมีความเชื่อแปลก เหมือ โอมชินริเกียว งี้ok ไหมอ่ะ เพราะว่า รัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดว่าอะไรคือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ไม่ว่าจะผ่านหน่วยงานของรัฐหรือกลไกอื่นๆ แล้วก็ รัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดรูปแบบความเชื่อเรื่องศาสนาแต่อย่างใด และพลเมืองทุกเพศควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในการปฏิบัติศาสนา

แล้วทีนี้จะทำยังไง

ก็คนมันไร้ระเบียบมากกว่าคนมีระเบียบ ก็จำต้องปฎิบัติเท่าเทียมก็เป็นเช่นนั้นแหละ

bact' said...

ถามผมว่า จตุคามรามเทพ แปลกไหม
ผมตอบว่า แปลก

แต่ความเชื่อแปลก ก็ไม่เห็นเป็นไร
ถ้าไม่ได้ทำคนอื่นเดือดร้อน

คุณจะนับถืออะไรก็นับถือกันไป
ตราบใดที่คุณยังเคารพเพื่อนมนุษย์กันเองด้วย

โอมชินริเกียว หรืออะไรก็ตามแต่
ถ้าไปฆ่าคน หลอกทรัพย์ ขืนใจ พวกนี้มันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว ก็ว่าไปตามนั้น

Beamer User said...

ผมว่าฉบับ 40 มันดีอยู่แล้วนะ

เรากำลังอินกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ
หรือเปล่า

"แต่ความเชื่อแปลก ก็ไม่เห็นเป็นไร
ถ้าไม่ได้ทำคนอื่นเดือดร้อน"
ไอ้คำว่าไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยแหละ มันจะทำ
ให้เถียงกันตายไปข้างหนึ่งก่อน ที่จะตกลงกันได้
เขาเลยมีคำว่าศีลธรรมอันดีงามของประชาชน (เขาไม่ได้บอกว่าของรัฐบาล หรือของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง) เอ็มมี่
ไม่ชอบใจการลงโทษ ฟ้องศาลปกครองได้นะ การ
ปิดกั้นเว็บ ฟ้องศาลปกครองได้นะ อะไรต่าง ๆ ที่
ไม่ถูกใจและคิดว่าเราถูกเราก็ฟ้องศาลปกครองได้

เรื่องศาสนาประจำชาติ ก็อย่างที่บอกว่าฉบับ 40 ดี
อยู่แล้วไง

bact' said...

ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
ก็คือตามมาตรา 28 (ของฉบับ 40 ที่เขาเสนอให้แก้ไข) รึเปล่าครับ ?

“บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและ เสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ ...