ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-27

rules

ถ้า - กฎเยอะซับซ้อน สะท้อน ความไร้ระเบียบ

แล้ว - ศาสนาประจำชาติในกฎหมาย สะท้อน ความไร้ศาสนา ?


ข้อเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องบางส่วน จาก ไทยพูด.คอม:

หมวดที่ 3 ควรเปลี่ยนชื่อหมวด จาก ‘สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย เป็น ‘สิทธิและเสรีภาพของประชาชน

มาตรา 28 วรรคแรกที่ว่า

“บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและ เสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

เสนอให้ตัดเรื่อง ‘ศีลธรรมอันดีงาม’ ออก และควรเพิ่มประโยค ให้เป็น

“บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและ เสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดว่าอะไรคือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ไม่ว่าจะผ่านหน่วยงานของรัฐหรือกลไกอื่นๆ

มาตรา 38 วรรคหนึ่ง ที่ระบุว่า

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกาย ของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการ ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความ สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

เสนอว่า ควรตัดประโยคเรื่องหน้าที่พลเมืองหรือความสงบเรียบร้อย/ศีลธรรมฯลฯ และเพิ่มความดังนี้

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกาย ของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการ ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความ สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดรูปแบบความเชื่อเรื่องศาสนาแต่อย่างใด และพลเมืองทุกเพศควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในการปฏิบัติศาสนา

technorati tags: , ,

4 comments:

revolution said...

ถ้ามีคนตั้ง ลัทธิแปลกๆขึ้นมา โดยมีความเชื่อแปลก เหมือ โอมชินริเกียว งี้ok ไหมอ่ะ เพราะว่า รัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดว่าอะไรคือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ไม่ว่าจะผ่านหน่วยงานของรัฐหรือกลไกอื่นๆ แล้วก็ รัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดรูปแบบความเชื่อเรื่องศาสนาแต่อย่างใด และพลเมืองทุกเพศควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในการปฏิบัติศาสนา

แล้วทีนี้จะทำยังไง

ก็คนมันไร้ระเบียบมากกว่าคนมีระเบียบ ก็จำต้องปฎิบัติเท่าเทียมก็เป็นเช่นนั้นแหละ

bact' said...

ถามผมว่า จตุคามรามเทพ แปลกไหม
ผมตอบว่า แปลก

แต่ความเชื่อแปลก ก็ไม่เห็นเป็นไร
ถ้าไม่ได้ทำคนอื่นเดือดร้อน

คุณจะนับถืออะไรก็นับถือกันไป
ตราบใดที่คุณยังเคารพเพื่อนมนุษย์กันเองด้วย

โอมชินริเกียว หรืออะไรก็ตามแต่
ถ้าไปฆ่าคน หลอกทรัพย์ ขืนใจ พวกนี้มันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว ก็ว่าไปตามนั้น

fat dog father said...

ผมว่าฉบับ 40 มันดีอยู่แล้วนะ

เรากำลังอินกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ
หรือเปล่า

"แต่ความเชื่อแปลก ก็ไม่เห็นเป็นไร
ถ้าไม่ได้ทำคนอื่นเดือดร้อน"
ไอ้คำว่าไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยแหละ มันจะทำ
ให้เถียงกันตายไปข้างหนึ่งก่อน ที่จะตกลงกันได้
เขาเลยมีคำว่าศีลธรรมอันดีงามของประชาชน (เขาไม่ได้บอกว่าของรัฐบาล หรือของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง) เอ็มมี่
ไม่ชอบใจการลงโทษ ฟ้องศาลปกครองได้นะ การ
ปิดกั้นเว็บ ฟ้องศาลปกครองได้นะ อะไรต่าง ๆ ที่
ไม่ถูกใจและคิดว่าเราถูกเราก็ฟ้องศาลปกครองได้

เรื่องศาสนาประจำชาติ ก็อย่างที่บอกว่าฉบับ 40 ดี
อยู่แล้วไง

bact' said...

ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
ก็คือตามมาตรา 28 (ของฉบับ 40 ที่เขาเสนอให้แก้ไข) รึเปล่าครับ ?

“บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและ เสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ ...