ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-26

shoot it like a machine gun

we ride no tanks. we carry no guns.
we move forward by feet. we shoot beyond by camera.
challenge the frames. free the minds.
don't think, just shoot!

“คิดน้อย ถ่ายเยอะ”
งานแสดงผลงานถ่ายภาพของกลุ่มผู้รักการถ่ายภาพสไตล์โลโม่

บริเวณ OgMa wall บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์
ชั้น 14-15 อาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศเซสแอทเซ็นทรัลเวิลด์

วันนี้ ถึง 15 เมษา

ความสนุกอยู่ที่รอลุ้น กล้องฟิลม์ไม่เคยตาย! :P

[ผ่าน pittaya ผู้ได้ดู Tahiti 80]

technorati tags: ,

No comments: