ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-25

OER Commons

Open Educational Resources (OER) ทรัพยากรการศึกษาเปิดสำหรับทุกคน มีเนื้อหาตั้งแต่ระดับประถมถึงอุดมศึกษา ใช้สัญญาอนุญาตแบบ Creative Commons

technorati tags: ,

No comments: