ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-17

My LinkedIn

(online social networking)

My LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/arthit
(กดแอดได้นะครับ you can add me to your LinkedIn network, if you're already a LinkedIn user)

What is LinkedIn ?:

LinkedIn is a business oriented social networking site, mainly used for professional networking. As of January 2007, it had more than 9 million registered users, spanning 150 industries and more than 400 economic regions.

technorati tags: ,

3 comments:

Anonymous said...

ลองเล่นดูแล้วงงๆ
มัน add คนอื่นเข้ามาเป็น connection ยังไงน่ะครับ

Anonymous said...

มันต้องรู้ e-mail กันด้วยมั๊ง ถึงจะ add ได้

bact' said...

อืม ๆ ต้องรู้อีเมลด้วย

ถ้าเกิดว่าไม่รู้อีเมล ก็ต้องให้คน "Introduction" ให้
ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายตอบรับ ก็จะได้อีเมลเค้ามา
เพื่อเอามา "Invite" ต่ออีกที (2 ขั้น)