ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-16

ants' works

Thaksin Interview on YouTube

ยังมีคนตัวเล็ก ๆ ทำงานเล็ก ๆ
... คนตัวเล็ก ๆ เยอะ ๆ ทำงานส่วนเล็ก ๆ เยอะ ๆ เป็นงานใหญ่

technorati tags: ,

No comments: