ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-12-02

In Quotes

“The job of a citizen is to keep his mouth open.”
“หน้าที่ของพลเมือง คือการเปิดปากของเขาอยู่ตลอด”
Günter Grass

“I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it”
“ฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูด แต่ฉันจะรักษาสิทธิ์ในการพูดของคุณด้วยชีวิต”
— Evelyn Beatrice Hall's The Friends of Voltaire

“Think for yourselves and let others enjoy the privilege to do so too.”
“คิดเพื่อตัวคุณเอง และปล่อยให้คนอื่นได้รับอภิสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นบ้าง”
— Voltaire's Essay on Tolerance

“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
“อำนาจมักจะทุจริต และอำนาจสมบูรณ์ทุจริตอย่างเต็มที่”
Lord Acton

“Good government is no substitute for self-government.”
“การปกครองที่ดี ไม่ใช่สิ่งที่แทน การปกครองตัวเอง ได้”
Mahatama Gandhi

tags: , ,

1 comment:

Anonymous said...

มีเรื่องเกี่ยวกับ Guenter Grass อีกนิดหน่อย
http://anpanpon.daytag.net/blog/?p=745

น่าสนใจอยู่ทีเดียว เกี่ยวกับเรื่องที่เค้าได้รางวัลโนเบล แต่เค้าเคยเป็นทหาร SS ที่อุทิศสายพันธุ์บริสุทธิ์เช่นกัน เลยยังเป็นที่ถกเถียงว่า “นี่เป็นเรื่องที่สมควรหรือไม่ ที่เค้าควรจะได้รับรางวัลนี้”