ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-13

Your Guide to Citizen Media

อย่าหวังพึ่งใครมาก พึ่งตัวเองบ้าง

สื่อพลเมือง วารสารศาสตร์รากหญ้า วารสารศาสตร์พลเมือง ... (แปลมั่ว)

  • Your Guide to Citizen Journalism — a quick overview of the field, learn the jargon เริ่มที่นี่ ถ้าคุณยังใหม่อยู่
  • We the Media (book) — Grassroots Journalism by the People, for the People หนังสือที่พูดถึง "วารสารศาสตร์รากหญ้า"
  • The Citizen's Handbook — A Guide to Building Community คู่มือสร้างชุมชนพลเมืองออนไลน์
  • Citizens and Media (e-book/French) — Practical guide for dialogue between citizens and media คู่มือสื่อกับพลเมือง เผยแพร่โดย UNESCO (ภาษาฝรั่งเศส)
  • Center for Citizen Media — keep update on CitMedia here ติดตามเรื่อง "สื่อพลเมือง" ที่นี่

ใครว่าง ๆ ก็แปลกัน :P

(ผมตกงาน แต่ยุ่ง .. ไม่ค่อยได้หวี)

tags: | | | | |

No comments: