ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-08-06

"Web 2.0" UI

sorry if you feel fed up.

  • Prototype, JavaScript framework (integrated in Ruby on Rails, but can use as a standalone)
  • script.aculo.us, visual effects, interactions (use Prototype)
  • Rico, AJAX components (use Prototype)
  • Behaviour, using CSS selectors to apply Javascript functionality (=cleaner HTML)
  • DWR, AJAX for Java

No comments: