ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-08-07

UIMA 1.1

Unstructured Information Management Architecture. NLP, IR, machine learning, annotation, etc. -related stuffs. An included SDK works under Eclipse environment (the framework itself is not specific to any IDE or platform). User guide.

1 comment:

Unknown said...

เหมือนเป็นแค่ framework นะ
ไม่ได้มี component อะไรมาให้
อยากได้อะไรก็ต้อง develop เองอยู่ดี?