ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-29

Quotes of the Day

Everywhere is nowhere. When a person spends all his time in foreign travel, he ends by having many acquaintances, but no friends.

Lucius Annaeus Seneca

Nature is trying very hard to make us succeed, but nature does not depend on us. We are not the only experiment.

Buckminster Fuller

No comments: