ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-29

Regular expression in Relax NG Compact syntax

ถ้าอยากกำหนดรูปแบบข้อมูลที่จะอนุญาตให้ใส่ใน XML ของเรา ลงไปใน schema language เพื่อที่จะได้ตรวจได้โดย XML validator ใน Relax NG นี่ เราไปยืม pattern จาก W3C XML Schema datatypes มาใช้ได้

โดยตัว pattern นี่ มันก็คือ regular expression น่ะแหละ

ใช้งี้:

xsd:string { pattern = "regular_expression_here" }

เช่น ถ้าเราเขียน:

# ยืม datatypes ของ W3C XML Schema มาใช้
datatypes xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-datatypes"

# กำหนดรูปแบบข้อมูลเอง
Percent.data = ( xsd:string{ pattern = "(100|[1-9]?[0-9])[%]" } )

Style = element font {
  attribute weight { Percent.data }, # เอามาใช้ตรงนี้
  attribute color { "green" | "greener" }, # ถ้าแค่นี้ ไม่ต้องใช้ pattern ก็ได้
  text
}

ตัวอิลิเมนต์ font ก็จะเอาไปใช้ได้ประมาณนี้:

<font color="greener" weight="80%">bact'</font>

นี่ไม่ได้เปิดหนังสือดู อาศัยมั่ว ๆ หาเอาจากเน็ต เลยยังไม่แน่ใจว่า pattern เนี่ย มันใช้กับอย่างอื่นนอกจาก xsd:string ได้รึเปล่า ?

No comments: