ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-06-02

( good [ WILL ) bad ]

มีเรื่องที่ จะ มากมายในหัว

แปลว่า ยังไม่ได้ทำ

will หวัง, will จะ, will คือ ยังไม่ทำ จึง ยังไม่มี

No comments: