ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-06-01

Sun Share

มีคนเรียกเราว่า "Sunboy" :P
เอาละ ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว เอาอันนี้ด้วยละกัน

Sharing is Good

Share ideas

Sun Share ad gallery

the S-curve is coming :P

1 comment:

Beamer User said...

หมายถึงเด็กหัวล้านเหรอ