ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-05-08

Thai Open Source Portal

Thai Open Source Portal
Provided by Software Industry Promotion Agency

เว็บโอเพนซอร์สของไทย สนับสนุนโดยซิป้าครับ มีบทความน่าสนใจเยอะแยะเลย รวมถึงแนะนำโปรแกรม+วิธีใช้งานด้วย

No comments: