ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-05-07

Energetic OOo

OpenOffice.org 1.9 ออกรุ่น เอ็มร้อย แล้ว, รุ่นต่อไปก็ เอ็มร้อยห้าสิบ

2 comments:

Anonymous said...

มี OpenOffice อันไหนเปิดไฟล์ MS Access 2000 ได้มั่ง.. พอรู้ปั่ะ..

Anonymous said...

sorry.. i meant Access2002.. i needed to edit the file and save it in a format readable in Access2002.. complicated wa..